Certyfikat CFA

Dane podstawowe

Chartered Financial Analyst CFA® (dyplomowany analityk finansowy) jest najbardziej prestiżowym międzynarodowym standardem świadczącym o bardzo wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych w branży finansowej, stosowanym na całym świecie.

W Polsce teoretycznym odpowiednikiem jest licencja doradcy inwestycyjnego, choć oba tytuły różnią się pod wieloma względami. Do podstawowych różnic zaliczyć można: CFA zdawany jest w języku angielskim, doradca inwestycyjny w języku polskim; oba egzaminy różnią się w podejściu do wykorzystywanych standardów rachunkowości; w wymaganiach doradcy inwestycyjnego jest między innymi znajomość prawa polskiego. Zdecydowanym atutem CFA jest jego międzynarodowy charakter i renoma, przy jednoczesnym połączeniu wymogów programowych zarówno w zakresie praktyki, jak i wiedzy teoretycznej. Fakt ten sprawia, iż posiadacze tytułu CFA postrzegani są przez potencjalnych pracodawców na całym świecie jako kandydaci kompletni, w pełni przygotowani do pracy na prestiżowych stanowiskach w branży finansowej.

Instytucja prowadząca

Program CFA rozpoczął się w 1962 roku, administruje nim amerykańskie stowarzyszenie CFA Institute.

O egzaminie

Egzaminy prowadzone są w 91 krajach na całym świecie począwszy od Argentyny i Armenii, aż po Zimbabwe. W Polsce odbywa się on w Warszawie. Egzamin składa się z trzech etapów. W ciągu roku kandydat może przystąpić wyłącznie do jednego etapu egzaminu. Pierwszy etap egzaminu odbywa się dwa razy do roku: w czerwcu i grudniu; pozostałe dwa etapy odbywają się raz do roku – w czerwcu.

Szacunkowe koszty samego egzaminu wynoszą:

W cenę wliczone są oficjalne podręczniki Instytutu. Przykładowo do pierwszego egzaminu podręcznik składa się z 6 tomów, łącznie około 3000 stron. Podręcznik zawiera całość materiału wymaganego do egzaminu.

Każdy etap egzaminu zdawany jest jednego dnia; składa się z dwóch trzygodzinnych sesji – porannej i popołudniowej. Level I i Level II (zarówno poranna jak i popołudniowa sesja) to wyłącznie testy jednokrotnego wyboru bez punktów ujemnych. Level III składa się z testu i części opisowej.

Aby uzyskać tytuł CFA, oprócz zdania trzech etapów egzaminu, wymagane jest jeszcze posiadanie minimum 4 letniego doświadczenia zawodowego w branży finansowej.

Przeglądowy zakres tematyczny

CFA Level I

Zakres tematyczny wymagany na składa się z wiedzy ogólnej na takie tematy jak:

CFA Level II

Poszerzona wiedza z etapu pierwszego. Większy nacisk położony na wycenę aktywów: wycena akcji, instrumentów dłużnych, pochodnych oraz alternatywnych inwestycji. Wymagana jest zaawansowana wiedza na temat sprawozdań finansowych.

CFA Level III

Zastosowanie wiedzy z dwóch poprzednich etapów. Kładzie nacisk na zarządzanie portfelem, prezentowanie wyników inwestycyjnych.

Statystyka

Na całym świecie tytuł CFA posiada ponad 100 tysięcy osób. W Polsce jest to około 300 osób.

Linki

www.cfainstitute.org